Visby Hedegaard

Intro

Visby Hedegaard er en gårde, der blev udstykket fra Trøjborg Gods af amtmand Johann Ferdinand de Neergaard fra Trøjborg i 1846.

Visby Hedegaard er en gård, der blev udstykket fra Trøjborg Gods af amtmand Johann Ferdinand de Neergaard fra Trøjborg i 1846. Samme år opførtes en store trefløjet ladegard, og året efter i 1847 opførtes en ny stor hovedbygning og et brændevinsbrænderi. Hovedbygningen er meget karakteristisk med kamtakkede gavle og frontspice mod haven. Hovedbygningen er restaureret flere gange, senest i 1988. Den af staldlængerne nedbrændte i 1971, og i perioden 1970-89 er der opført flere moderne avlsbygninger. I 1851 købte den rige marskbonde Knud L. Knudsen både Trøjborg og Visby Hedegaard. Han var kendt som dansksindet og grundtvigianer. I 1860 udskilte han nabogården Nørremark fra Visby Hedegaard, og denne gård kom i dansksindedes eje. Efter hans død i 1866 skete der en arvedeling, hvor de to ejendomme adskilt og sønnen Kresten Knudsen overtog Visby Hedegaard. I 1922 arvedes gården af svigersønnen Niels Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Kloppenborg Skrumsager. Senere har gården skiftet ejer flere gange. I 1992 var der 87 ha. jord til gården, hvoraf 7 ha. var skov og 8 ha. var mose og engarealer. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I A