Visby Forsamlingshus


Visby Forsamlingshus. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Bygningen er oprindelig opført som administrationsbygning for de Kongerigske Enklaver.

Visby Forsamlingshus blev opført i 1850 som administrationsbygning for de Kongerigske Enklaver. I 1851 flyttedes Lø herreds tingsted til Visby. Efter hertugdømmernes indlemmelse i Preussen, blev de kongerigske enklaver også indlemmet og administrationsbygningen i Visby blev omdannet til preussisk administrationsbygning indtil 1920.

Efter genforeningen blev bygningen omdannet til Visbys forsamlingshus.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Niels H. Kragh Nielsen: Galgehøj og rettersted, Aabenraa 2002