Visborggård med renæssancepark


Visborggård set fra broen over voldgraven.


Udsnit af maleri fra 1668, hvor man ser det oprindelige Visborggård.


Visborggård


Renæssanceparken ved Visborggård

Intro

I 1500-tallet tjente lensmand i Mariager, Jakob Seefeldt til Visborggård en betydelig formue på udvinding af kalk, som bl.a. blev brugt ved Chr. IV's mange byggerier. Rigdommen satte Jakob Seefeldt i stand til at bygge et prægtigt renæssanceslot.

Visborggård nævnes flere gange i 1300-tallet, men er sikkert betydeligt ældre. Beliggenheden for en herregård er optimal. De omliggende jorder og skove var vigtige indtægtskilder, og gården havde gode udskibningsforhold fra det nærliggende Havnø ved Mariager Fjord. Det middelalderlige Visborggård blev nedbrændt af bønder under Grevens Fejde i 1534; og i 1570’erne opførte Jakob Seefeldt så det nuværende Visborggård, der er en af landets smukkeste renæssance herregårde. Oprindeligt havde gården 7 tårne og spir tækket med kobber og med vindfløje som springende hjorte. Gårdens oprindelige udseende kendes fra et portræt af Claus Seefeldt, malt i 1619, hvor man ser Visborggård i baggrunden. Der knytter sig i øvrigt en del overtro til det maleri. Maleriet kan ikke flyttes fra gang, hvor det hænger uden at der sker forfærdelige ulykker. Jakob Seefeldt var en driftig mand, der tjente sig en formue på kalkudvinding til kongens mange byggerier. Han blev rigsråd og medlem af formynderregeringen for den umyndige Christian IV, og fik først Århusgård – siden Mariager kloster som len.
I 1742 blev stedet overtaget af Andreas von Arenstorff, der lod slottets øst – og vestfløje samt de fleste tårne rive ned. Tilbage stod sydfløjen med denss øst - og vesttårne, der dog begge blev gjort lavere end oprindeligt. Andreas Arenstorff restaurerede sydfløjen med den flotte portportal, og lod så den nuværende østfløj bygge. Den stod færdig i 1748. Nederste etage i slottets vestfløj blev bygget i 1796 af Frederik von Arenstorff, mens øverste stokværk i samme fløj er bygget i 1930'erne, efter at slottet var blevet overtaget af staten og indrettet til psykiatrisk plejehjem. Parken ved Visborggård er landets eneste fredede renæssancepark. Der er fri adgang til parken, men man kan ikke komme ind på Visborggråd, der fungerer som institution under Region Nordjylland.