Virring kirke runestenIntro

Virring kirke er en af de ældste landsbykirker vi har i Danmark. Den menes at være opført omkring 1070.

Den 155 x 120 x 27 cm store runesten i våbenhuset i Virring Kirke øst for Randers blev opdaget i 1865. Dengang henlå stenen som tærskelsten ved kirkens indgang foran våbenhuset, og da runeindskriften blev opdaget, blev stenen genrejst på sin nuværende plads inde i våbenhuset. Herunder opdagede man også at stenen havde en såkaldt ”værneformel” på den øvre smalside. Grundet stenens udsatte sekundære placering er runeteksten blevet ret slidt af færdsel fra tusinder af kirkegængere gennem århundreder. Yderligere har den grå granitstenens lagdelte opbygning forårsaget flere større afskallinger -såkaldte ”barkslag”- på forsiden, som har fjernet dele af runeteksten. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/vikingetid/virring-kirke-runesten Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere]

''Publiceret''