Vingstedcenteret


Vingstedcentret. Hovedkvarter for Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger

Intro

Vingestedcenteret ved Vejle er hovedkvarter for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)...

Vingestedcenteret ved Vejle er hovedkvarter for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Centeret rummer kongreshaller med plads til 800, plenumlokaler med plads op til 300 deltagere, 30 møde- og gruppelokaler, 163 værelser, campinghytter, stadion, indendørs svømmehal og en 15 meter skydebane. I Danmark er idrætten opdelt i to hovedorganisationer: DGI og Dansk Idræts-Forbund (DIF). DGI har sine rødder på landet og profilerede sig oprindeligt på gymnastikken. DIF opstod i byen og koncentrerede sig oprindeligt om konkurrencesport. Vingstedcenteret er det ene af DGI’s tre landscentre. De to andre er Fuglsøcentret og Karpenhøj på Mols samt DGI-byen i København. ''Gymnastikken var bondefrigørelse'' På landet betød gymnastikken meget for den grundtvigianske åndelige og nationale vækkelse omkring år 1900. Den gav en stærk entusiasme og fællesskabsfølelse, der ikke mindst blev fremmet gennem gymnastikopvisninger. Her sang karle- og pigehold fædrelandssange under ind- og udmarch anført af en gymnast, der bar en stor Dannebrogsfane. Denne form for gymnastik kaldes den lingske eller svenske gymnnastik, og er opkaldt efter svenskeren Pehr Henrik Ling, der levede fra 1776 til 1839. Fra 1880'erne begyndte gårdmændene for alvor at gøre oprør mod billedet af den underdanige, krumme bonde. Den hvidklædte gymnast, der rankede sig, så lyset kunne falde på ham, blev et symbol på de myndige bønder, der var i færd med at forvandle sig fra almue til folk med andelsbevægelse og kamp for parlamentarisme.