Vinger IIIIntro

Erik Heide, 1983, Cortenstål og granit. Bestilt af Kulturudvalget i Kolding, 1980.

Erik Heides''' Vinger '''består af tre rå granitsøjler, der bærer massive stålvinger. Skulpturen virker utroligt massiv, samtidig med at vingerne signalerer lethed og bevægelse. Erik Heide har i denne skulptur formået at indarbejde materialets egenart i de skulpturelle former. Skulpturen fremstår som enhed, selvom den er fyldt med modsætninger. Dette gælder i både konkret og symbolsk forstand. Som en stækket fugl, der lider af udlængsel, må den nøjes med udsigten over fjorden.

Erik Heide blev på Akademiet uddannet inden for maleri og grafik. Det er dog som billedhugger, at han for alvor er blevet en etableret del af den danske kunstscene. Heide er en af vore væsentligste kirkeudsmykkere, og hans altertavler og krucifikser kan opleves i en lang række kirker landet over. Ud over de kristne symboler har han også lavet række skulpturer af mere verdslig karakter. Skulpturerne har oftest udgangspunkt dyreformer som fuglen og fisken og i de naturelementer, han er fortrolig med fra fødeøen Mors i Nordjylland, symboliseret ved vingen, vinden og bølgen.