Vingen af Helge Holmskov


Hasseris Butikcenter udvides i 1968. Til højre ses skulpturen " Vingen " ved Hasseris Gymnasium, som Helge Holmskov har lavet af cortenstål i 1967.

Intro

Da man skulle udpege de fire danske kunstnere, der skulle deltage i det dansk-polske rumskulpturprojekt i Aalborg, var Helge Holmskov næsten selvskreven. Han havde på det tidspunkt mange års erfaring i at arbejde med jern, han var en moden kunstner, og hans arbejder havde altid haft kvalitet.

Holmskov sagde straks ja og så her en chance for at lave et stort arbejde. Det blev til den ni meter høje 'Vingen", som i dag er placeret på en lille bakke nord for Hasseris Gymnasium. Da "Vingen" var færdig på Aalborg Værft, blev den prøveopstillet på den lille grønne trekant mellem Hasserisvej og Stolpedalsvej, og i maj 1968 blev den købt af Hasseris Kommune, som samtidig købte endnu en skulptur af den samme kunstner, nemlig "Måger", der blev opstillet ved Otiumgårdens plejehjem ved Stolpedalsvej. Man blev dog hurtigt klar over, at "Vingen's" placering ikke var ideel, idet de hastigt voksende træer kom for tæt på. Men da det på det tidspunkt var afgjort, at der skulle ligge et nyt gymnasium på hjørnet af Hasserisvej og Skelagervej, kom ideen ganske naturligt om dens fremtidige plads. Flytningen skete i begyndelsen af oktober 1972, da en kæmpekran klarede problemerne - for øvrigt for de sidste penge, der var tilbage i Hasseris Kommunes Kunstfond. Først da skulpturen var genrejst med en ny sokkel, kunne man se dens fine kunstneriske egenskaber. Det var dog ikke alle, der kunne. Allerede i 1967, da den blev prøveopstillet, blev der af et medlem i Hasseris sogneråd rejst en kraftig kritik mod kunstfonden, som - mente man - havde brugt for mange penge til "den skrottingest". Kunstfondens formand, advokat Axel Stoustrup, sagde på fornuftig vis, at han ikke ønskede at deltage i en diskussion om kunst på dette tidspunkt. Blot ville han påtale ordet "skrot". Og så blev der ikke mere ud af den sag. De nødvendige penge blev bevilget mindre end fem måneder efter.