Vingegård


Vingegård er en gammel herregård og blev muligvis brændt ned under Grevens Fejde (1532-1534). Den nuværende hovedbygning er langt yngre. Den blev bygget i 1835 med en tilbygning i 1860.

Intro

Vingegård var i 1400-tallet ejet af slægten Reventlow, og under Grevens Fejde (1534-1536) blev gården muligvis brændt ned. I 1656 overtog Erik Grubbe til Tjele herregården, og Vingegård forblev under Tjele Gods indtil 1964. I dag drives der fortsat landbrug på ejendommen.

''Historien om Vingegård'' Vingegårds første kendte ejer var Ove Tagesen af slægten Reventlow, der ejede gården fra 1447. Under Grevens Fejde (1534-1536) blev Vingegård muligvis brændt ned, der på denne tid var ejet af barnebarnet Christoffer Enevoldsen Kruse. Ejerforholdene var efterfølgende længe indviklede, da gården blev delt blandt flere arvinger. Familien Kruse ejede fortsat en andel af Vingegård, men solgte gården i 1625 til Iver Juul. I 1647 overtog kronen Vingegård, og i 1656 blev Erik Grubbe til Tjele ejer af gården. Erik Grubbe var en fremtrædende adelsmand, der forøgede Tjeles gods betragteligt – foruden Vingegård købte han også andre herregårde og lagde dem under Tjele. I 1668 overdrog han sin tjener, Rasmus Iversen, Vingegård på livstid. Vingegård fortsatte med at høre under Tjele og indgik i stamhuset Tjele fra dets oprettelse i 1759. Med loven om lensafløsning i 1919 blev stamhuset ophævet, og en del af Vingegårds jord afgivet til udstykning. I 1964 blev Vingegård udskilt fra Tjele Gods, og gården blev solgt til A. Thomsen. I dag er hans datter og svigersøn ejere. ''Markante ejere'' 1447-1478: Ove Tagesen Reventlow 1656-1692: Erik Grubbe Læs mere om Vingegård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vingegaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev bygget i 1835 og består af en længe i en etage i grundmur samt en tilbygning fra 1860. ''Omgivelser'' Nyere avlsbygninger danner sammen med hovedbygningen rammen for en større gårdsplads. Vingegård ligger på sydsiden af Tjele Langsø og nordvest for landsbyen Vinge. Her fik kirken i 1600 skænket en altertavle fra Enevold Kruse, som i dag hænger på den nordlige kirkevæg. I 1605 skænkede Enevold Kruse også kirkens prædikestol samt stolestader, som prydes af hans og Anne Vinds våbenskjold. ''Bygninger og gods'' 1759-1930: Under stamhuset Tjele 1835: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Hobro Landevej 120 Nr. Vinge, 8830 Tjele Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Sønderlyng herred, Nørre Vinge sogn Ejer: Hugo Pedersen og Dorte Thomsen (2016) Funktion: Landbrug, skovdrift, juletræer (2016) Størrelse: Ager 170ha, eng 40ha, skov 105ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Ikke fredet (2016)

''English'' In the 15th century Vingegård was owned by the family Reventlow. During the civil war known as the Count’s War 1534-1536 [Da: Grevens Fejde] Vingegård was probably attacked and burned to the ground. In 1656 Erik Grubbe, who owned the larger manor Tjele, also became owner of Vingegård. From then on Vingegård was a secondary estate farm under the entailed estate Tjele. Vingegård was finally sold off in 1964, and today is used for farming.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''