Vindmølleparken i Velling Mærsk

Intro

I 1986 opstillede ca. 500 beboere på Ringkøbingegnen 35 moderne Vestas vindmøller i Velling Mærsk. Hver mølle er på 75 kW. Det blev en af de første store mølleparker i Danmark. Vindmølleparken er blev nedtaget efter år 2000

I 1987-89 opstillede elselskabet Vestkraft yderligere 65 møller på 90, 200 og 225 kW. Tilsammen producerer de 100 møller ca. 28 mio kWt om året. Det svarer til elforbruget i ca. 7.000 almindelige boliger. I Ringkøbing Kommune står der i 1992 over 150 møller, som skønsvis dækker 45°!o af elforbruget i kommunen. Energien fra vindmøllerne erstatter energi fra kulfyrede kraftværker og medvirker derved til at begrænse luftforureningen.

''Publiceret''