Vindingkomplekset


Lerrangle fundet i en ældre romersk barnegrav.


Barnegrav fra vindingkomplekset.


Udgravning af grav fra Vindingkomplekset.

Intro

Fra 1979 til starten af 1990'erne udgravede man et ældre romertids gravkompleks nær Vinding. Det omfattede 104 grave og 10 offergruber. Det specielle ved komplekset er at halvdelen af gravene var barnegrave.

Grave fra ældre romersk jernalder
Fra 1979 og til starten af 1990'erne udgravede man 11 gravpladser fra ældre romersk jernalder mellem Bryrup og Vinding. Tilsammen udgør de et større kompleks. I alt er der fundet og udgravet 104 grave i området.

Jordfæstegrave og brandgrave ligger side om side, hvilket er normalt for perioden. Jernalderens gravskik veksler mellem ligbrænding og jordfæstegrave. Indtil Kristi fødsel er ligbrændingen næsten enerådende i jernalderen, efterfølgende bliver jordfæstegrave mere og mere almindelige. De ældste grave er sparsomt udstyrede, som oftest helt uden gravgaver. Efter Kristi fødsel, bliver gravgodset mere omfattende. Det ses i form af dragtudstyr, smykker, toiletsager, småredskaber, fødevarer, krukker, kopper, skåle, fade m.m. de rigeste grave kan indeholde romersk import. Komplekset er delt i områder med rige og fattige grave, derefter kvinder og børn samt mænd og børn. Pladsen er enestående i dens mange barnegrave, fordi de ellers yderst sjældent findes.
Barnegrave Der fremkom et forholdsvist stort antal barnegrave,som ofte indeholdt miniaturelerkar og kopper. I en af barnegravene fandt arkæologerne en lille lerrangle. Genstandene opbevares hos Museum Silkeborg og bl.a. lerranglen er vist i Hovedgårdens jernalderudstilling. Jordfæstegrave Jordfæstegravene på Vindinggravpladsen kan groft inddeles i 2 kategorier. Den ene kan sammenlignes med syd og vestjyske grave fra perioden, hvor genstandene er samlet i østenden af graven. Den anden med østjyske grave, hvor genstandene er grupperet i flere af gravens hjørne.