Vinding kirke


Vinding kirke. Fotograf: Johs. Rønvig, Vejle ©Vejle Stadsarkiv


Vinding kirke. Fotograf: Oskar Jensen Ågade 59, Vejle ©Vejle Stadsarkiv


Vinding Kirke i vinteren 1941-42. I forgrunden ses den såkaldte "Præstens Låge" til kirkegården. Fotograf: Kristian Pedersen


Indgangspartiet til Vinding Kirkes våbenhus. 1944. Fotograf: Kristian Pedersen

Intro

Kirken, der ligger på morænebakken lige sydøst for Vejle i bydelen Vinding, består af et romansk kor og skib med sengotisk vesttårn fra omkring år 1500 i teglsten samt et våbenhus fra 1962 på sydsiden.

Kirken, der ligger på morænebakken lige sydøst for Vejle i bydelen Vinding, består af et romansk kor og skib med sengotisk vesttårn fra omkring år 1500 i teglsten samt et våbenhus fra 1962 på sydsiden. De romanske dele er opført af veltilhuggede granitkvadre som endnu ses i murværket i dag over en skråkantsokkel, mens tårnets er næsten helt kalket. Vinding kirke har blandt sine granitkvadre nogle meget interessante romanske billedkvadre, der sidder tilfældigt i muren. Der er f.eks. en fremstilling af en helgen – måske Skt. Johannes – der besynderligt nok vender således, at manden ligger ned, samt et billede af en mand der (korrekt) ligger på ryggen med hænderne bundet til en stok og et reb om halsen – måske en djævel eller en forbryder?

Inde i kirken ser man endnu de flade bjælkelofter, der fandtes i de fleste danske kirker fra 1100-tallet inden hvælv blev almindeligt i 13-1400-tallet. Ved en istandsættelse af kirken i 1962 af arkitekt Aksel Skov blev der under gulvet fundet en del mønter, de ældste fra begyndelsen af 1200-tallet med kong Valdemar Sejrs navn.

På det nye alterbord, tegnet af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, står en lille altertavle i rokoko fra omkring 1775 med korintiske søjler. Altret har fået et helt nyt alterbillede, der er skabt af kunstneren Maja Lisa Engelhardt i år 2008. Fra den middelalderlige altertavle – formentlig fra omkring år 1500 – er der bevaret en gruppe træfigurer. Den daværende kirkeejer, købmand Jens Fævejl fra Vejle har foræret kalken i 1765. Døbefonten er romansk, mens prædikestolen er fra 1962.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vindingkirkevejle.dk