Vinding Ottehøje


Vinding Ottehøje


Vinding Ottehøje ved Langballevej.


Vinding Ottehøje set fra toppen af den sydligste storhøj.

Intro

Mellem Addit og Vinding tårner tilbageværende 6 gravhøje fra bronzealderen. Der har de stået i flere årtusinder. På toppen af højen findes en fantastisk panoramaudsigt over området.

Vinding Ottehøje
I dag er 6 af tidligere 8 tætliggende gravhøje bevaret. De andre er, som mange andre gravhøje fra denne periode, fjernet ved nedpløjning i forbindelse med opdyrkning af jorden og det mekaniserede landbrug. Der er endnu ikke foretaget arkæologiske undersøgelser af Vinding Ottehøje. Vinding Ottehøje ligger 145m over havet og stammer fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.). Arkæologer mener at ved højbyggeriet har der været tale om begravelser af højerestående personer. Fordi denne type højbyggeri har krævet en kæmpe indsats. Derfor har det taget lang tid at bygge bare én høj. De største høje er de ældste af Vinding Ottehøje gravpladsen, de mindre er kommet til senere. Sammen menes de at have udgjort en gravplads i mere end 1000 år.
I Danmark er der registreret spor efter 85.000 gravhøje. Gravhøjene stammer ikke kun fra bronzealderen, men er et fænomen der kan spores tilbage til den tidlige del af neolitikum (bondestenalderen) og frem til kristen tid i vikingetidens afslutning i 1050.