Vinderslevholm


Vinderslevholms hvide hovedfløj med de kamtakkede gavle stammer fra første halvdel af 1500-tallet, og det menes, at bygningen oprindeligt har været en etage højere.

Intro

Mellem Viborg og Silkeborg ligger herregården Vinderslevholm, som også kaldes Vinderslevholm. I første halvdel af 1500-tallet blev Vinderslevholm flyttet til sin nuværende placering på det lille næs i Hinge Sø. Herregården er bl.a. kendt for at danne rammen om DR1’s program ”Den Store Bagedyst”.

''Historien om Vinderslevholm'' Herregården Vinderslevholm gik tidligere under navnet Vinderslevgaard, og begge navne anvendes i dag. Den første ejer vi kender til var Peder Eriksen Løvenbalk, som ejede herregården i perioden 1442-1501. Vinderslevholm lå tidligere indenfor Vinderslevs bygrænse, og det menes at være Niels Skeel, som i første halvdel af 1500-tallet flyttede herregården til sin nuværende position på det lille næs i Hinge Sø. Set i lyset af Grevens Fejde (1534-1536), hvor mange herregårde blev plyndret og afbrændt, er det muligt, at denne flytning blev foretaget med henblik på at opnå en forsvarsmæssigt stærkere placering. I 1579 kom Vinderslevholm til kronen, hvor den blev drevet som ladegård under Silkeborg len. Hans Thomsen Strømberg købte Vinderslevholm i 1701, og da han døde i 1718 blev godset delt mellem hans fem døtre. Allerede i 1719-1720 lykkedes det imidlertid Christian Fischer at samle godset igen og han sad på det frem til 1751, hvorefter herregårdens historie er præget af hyppigt ejerskifte. I 1790 fik Søren Christian Glud kongelig bevilling til at frasælge herregårdens fæstegods og i 1807 fik han yderligere tilladelse til at udparcellere hovedgårdens jord. I 1846 blev Vinderslevholm solgt til skibsreder Jens Pilegaard Bay, som foretog en række forbedringer af gårdens drift og reparerede de gamle bygninger. Vinderslevholm ejes i dag af Dansk Erhvervsprojekt A/S, som blandt andet udlejede bygningen til at danne ramme for DR1’s program ”Den Store Bagedyst” fra 2014-2015. ''Markante ejere'' Ca. 1442-1501: Peder Eriksen Løvenbalk -1561: Niels Skeel 1579-1696: Kronen 1819-1831: Søren Christian Glud 1846-1865: Jens Pilegaard Bay Læs mere om Vinderslevholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vinderslevholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Meget lidt vides om det tidligste Vinderslevholm, der lå indenfor Vinderslevs bygrænse i nærheden af kirken. Det nuværende Vinderslevholm, som ligger på et næs i Hinge Sø, består af tre individuelle bygninger. Den ældste bygning, som udgør hovedfløjen, blev formentligt opført af Niels Skeel i første halvdel af 1500-tallet. Det hvidkalkede hus er bygget i én etage af munkesten over en høj kælder af kampesten. Under taget, som består af rødt tegl med kamtakkede gavle, står årstallet 1442, hvilket er en forfalskning. Den nordlige bygning, som er kompleksets mindste, står i sortmalet bindingsværk med rødt, halvvalmet tegltag. Mod øst ligger herregårdens sidste bygning, som ligeledes er hvidkalket og opført i én etage med rødt, halvvalmet tegltag. ''Omgivelser'' Vinderslevholm ligger på et lille næs i den sydvestlige ende af Hinge Sø, hvor voldgrave mod vest forhindrer fri adgang til herregården. På begge side af voldgraven står rækker med gamle træer og mod vest er der i nyere tid plantet en allé langs indkørslen til Vinderslevholm. ''Bygninger og gods'' 1500-tallet: Vinderslevholm flyttes til sin nuværende position. Hovedbygningen opføres 1790: Fæstegårdene frasolgt 1807: Hovedgårdsjorden udparcelleret

''Fakta'' Adresse: Vinderslevholmvej 56 A-B, 8620 Kjellerup Kommune: Silkeborg Tidligere: Viborg amt, Lysgaard herred, Vinderslev sogn Ejer: Dansk Erhvervsprojekt A/S (2017) Funktion: Udlejning (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er fredet (2017)

''English'' The manor Vinderslevholm, which also goes by the name Vinderslevholm, is located between Silkeborg and Viborg in the heart of Jutland. In the first half of the 16th century Vinderslevholm was moved to its present position on the small headland in Hinge Sø. The new location was probably chosen for defensive measures in the light of the Civil War 1534-1536 known as the Count’s War. Throughout the 17th century the estate was administered as Crown land under Silkeborg Castle. It was sold off in 1701 for private ownership, the following list of owners that include both noble and bourgeois families. The main building is erected in bricks on a basement made from boulders. It is believed to originate from the first half of the 16th century.''''

''Publiceret''