Vindeltorp


Landsbyen Vindeltorp i Skrøbelev Sogn på Langeland: Vindeltorpegård ejet af Rasmus Andersen (født 1894). Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Landsbyen Vindeltorp i Skrøbelev Sogn på Langeland: Stuehuset på Vindeltorpgård, Vindeltorpvej 4A. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.

Intro

Vindeltorp er nævnt første gang 1328 i formen Windorp Thrithing. Forleddet er en form af folkenavnet Windir. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.