Vindelev kirke


Vindelev kirke 1907. Fotograf: H.P.Jensen, Kirkegade 23. Vejle


Vindelev kirke 1907. Fotograf: H.P.Jensen, Kirkegade 23. Vejle


Vindelev kirke set fra sydvest, o. 1960

Intro

Nordligt i byen ligger kirken hvidkalket. Den består af romansk kor og skib med et tårn i vest fra 1884. Kirken er opført engang i 1200-tallet.

Nordligt i byen ligger kirken hvidkalket. Den består af romansk kor og skib med et tårn i vest fra 1884. De romanske dele er opført i frådsten blandet med teglsten. Af oprindelige enkeltheder findes tre rundbuede vinduer, der dog alle er tilmuret. Ellers findes ingen romanske enkeltheder i kirkens murværk. Vindelev kirke havde indtil 1884 et våbenhus af ukendt alder, som blev nedbrudt i forbindelse med byggeriet af tårnet, hvorigennem der nu er adgang til kirken.

I 1879 blev der afdækket kalkmalerier i koret fra 1527, men de blev kalket over igen pga. maleriernes skrøbelige tilstand. Døbefonten er romansk med billeder af løver. Prædikestolen har et ganske besynderligt udseende i ungrenæssance fra 1578 med flere krigerhoveder.

Altertavlen i Vindelev Kirke er en gave fra maleren Knud Nielsen. Altertavlen består af 5 fløje, der er fyldt med billeder og bruger man fantasien, kan man få øje på mange af historierne fra både det nye og det gamle testamente. I det daglige må kirken dog kun fremvise tre af tavlens fløje efter ordre fra Kirkeministeriet.

Henvisning:
De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk