Vindeby kirke


Vindeby kirkegård


Vindeby kirkegård


Vindeby kirkegård


Kirken set fra sydøst


Vindeby kirke


Vindeby kirke


Vindeby kirke set fra parkeringspladsen


Vindeby kirke


Vindeby kirke indgang

Intro

Kirke med senromansk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus. Kirken er opført i røde munkesten, men står i dag hvidkalket.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Vindeby%20kirkeg%E5rd%20(735) Registrerede gravminder på Vindeby kirkegård]