Vindeby Havmøllepark


Vindeby Havmøllepark. Vindmøller til havs


Kort 1997. Havmølleparken nord for Onsevig med 11 vindmøller

Intro

Verdens første havmøllepark ligger i Smålandsfarvandet ud for Vindeby på Lolland. Havmøllerne blev leveret af Bonus Energy til Elkraft. Elkraft opførte parken i 1991 for elselskabet SEAS. I dag er Bonus Energy købt af Siemens, mens SEAS og Elkraft er en del af Dong Energy...

Verdens første havmøllepark ligger i Smålandsfarvandet ud for Vindeby på Lolland. Havmøllerne blev leveret af Bonus Energy til Elkraft. Elkraft opførte parken i 1991 for elselskabet SEAS. I dag er Bonus Energy købt af Siemens, mens SEAS og Elkraft er en del af Dong Energy. Havmølleparken består af 11 Bonus 450 kilowatt vindmøller og er placeret mellem halvande og tre kilometer fra Lollands kyst, tæt ved landsbyen Vindeby. Havmølleparken har en samlet effekt på fem megawatt. Elproduktionen er omkring 20 procent højere end tilsvarende landvindmøller, selvom produktionen hæmmes af at ligge i læ af Lolland i syd. ''Fra vindmøller til bølgekraft'' Havmølleparken ved Vindeby fik meget presseomtale. Og det var ikke kun for at være verdens første af sin slags. Det var også et vanskeligt pilotprojekt. Vindmøllerne måtte ændres, så transformatorerne nu er inde i vindmølletårnene. Samtidig er dørene til tårnet hævet i forhold til den oprindelige model. Vindeby Havmøllepark er nu også forsøgsområde for bølgekraft. I efteråret 2008 installerede Floating Power Plant A/S et bølgekraftanlæg, Poseidon 37. Anlægget er et flydende bølgekraftanlæg med tre mindre vindmøller. Den maksimale producerede effekt fra anlægget vil være 113 kilowatt. Anlægget er forankret på havbunden. Poseidon 37 har tilladelse til at ligge ved Vindeby indtil marts 2010.