Vindeby - Tåsinge


Eskær Skole, midt mellem Vindeby og Troense. Skolen står nu i Den Fynske landsby


Eskær Skole. Nu i Den Fynske Landsby

Intro

Vindeby er nævnt første gang 1460 i formen Vineby. Forleddet er en form af folkenavnet windir, som betyder vender. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.