Vimose


Vimose i dag. Vimose set en forårsdag i 2002. Søen er det område, hvor tørvegravningerne i 1800-tallet fandt sted.


Høvl fra Vimose. Høvl af buksbom fra Vimose

Intro

Vimose - eller Allese Mose - ligger nordvest for Odense på Fyn. I mosen er mange våben og andet hærudstyr dukket op ved tørvegravning i 1800-tallet. Fundet er udgravet i midten af 1800-tallet og indeholder op mod 6000 genstande...

Vimose - eller Allese Mose - ligger nordvest for Odense på Fyn. I mosen er mange våben og andet hærudstyr dukket op ved tørvegravning i 1800-tallet. Fundet er udgravet i midten af 1800-tallet og indeholder op mod 6000 genstande. Langt størstedelen består af hærudstyr ofret ved syv forskellige offerceremonier i perioden fra Kr.f. til 600 e.Kr., men også andre perioder fra stenalderen og til middelalderen er repræsenteret. Cirka 10 procent af våbenudstyret er produceret i Romerriget og importeret til Skandinavien, resten er lavet af lokale våbensmede. Fundet er udstillet på Nationalmuseet og på Odense Bys Museer. ''Høvl med en fortid'' I det tredje århundrede e.Kr. ofrede man over 3000 genstande i Vimose, blandt andet en høvl til at lave pileskafter af. Høvlen er lavet af buksbom, som vi i dag kender fra formklippede forstadshaver eller store parker. Men buksbom fandtes ikke i Sydskandinavien i jernalderen. Det gjorde det derimod i Middelhavsområdet og i det romersk besatte England. Høvlen er germansk i sit udtryk med oprullede dyrehovedender, men råmaterialet er romersk. Måske sad en germansk bueskytte i et romersk kastel og lavede en høvl til sine pileskafter, eller måske tog en handelsmand det hårde træ med hjem, og solgte det til en nordisk håndværker?