Vilslev Spang


Det gamle toldsted ved Vilslev Spang. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Købmandsgården. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Farvergården i Vilslev Spang. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

I de seks huse ved Vilslev Spang fandtes tidligere toldsted, købmandsbutik, kro, farvergård, mejeri og loge. Det lille samfund tjente på de folk, som måtte over åen og betale told.