Villestofte Forskole


Villestofte Forskole set fra Tyrsbjergvej.


Forskolelærerinde Thora Hollesen i Villestofte Forskole.

Intro

Tyrsbjergvej 3, 5210 Odense NV Matr.nr. 197-13 q, Villestofte By, Paarup

Villestofte blev oprettet i 1936 for at aflaste Paarup Skole. Her blev de yngste årgange undervist indtil 1963, hvor skolen blev nedlagt. Eleverne skulle nu undervises på Paarup Ny Skole, der blev taget i brug i 1963.

Skolen blev dernæst tjenestebolig for en lærer, der senere købte ejendommen af kommunen.