Villestofte


Postkort med partier fra Villestofte. Øverste motiv er Kildemøllen, der lå på Spangsvej. Mellemste motiv er ved Stævnegården. Nederste er fra Rugårdsvej. Billedet tilhører Paarup Lokalhistoriske Arkiv


Luftfotografi af Christofferslund og Bromarksgård ved Villestofte. Vejen, der løber bag gårdene er Rugårdsvej. Ca. 1950. Billedet tilhører Paarup Lokalhistoriske Arkiv


Postkort med partier fra Villestofte. Øverst Rugårdsvej, nederst hjørnet af Rugårdsvej og Tyrsbjergvej.


Villestofte Mølle. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Villestofte er nævnt første gang 1386 i formen Hillestoft. Forleddet er rimeligvis en afledning af mandsnavnet Willar. Efterleddet er ’-toft’,der betyder ’det af fællesskabet undtagne, til bebyggelse med mere beregnede areal, der tilkom hver gårdejer i en by’.