Villa Skrænten Annebergvej 21


Villa Skrænten


Villa Skrænten Postkort

Intro

Etatsråd, kejserlig tysk konsul og manufakturhandler Hans Susanus Holm (1838-1903) byggede Villa Skrænten i 1890 på opfordring fra sin kone, Etatsrådinde Henriette Holm.

Til Aalborg Portland Cementfabriks tidlige historie knytter sig en række personer, bl.a. idémanden Hans Susanus Holm (1838-1903). Han var etatsråd, kejserlig tysk konsul og manufakturhandler med købmandsgård i Bispensgade 9. Familien Holm beboede en fløj langs Doktorensgyde. I den gamle gårds sydfløj var cementfabrikkens første kontor, hvor Klosterkroen blev indrettet i 1902. Etatsrådinde Henriette Holm købte i 1869 fire tønder land ude vest for Aalborg. Her ved en gammel grusgrav blev anlagt en stor have, hvortil familien begav sig i hestevogn næsten dagligt. Det blev på den tid ret almindeligt, at aalborgensere med kroner i overskud erhvervede store arealer til landsteder ude i Budolfi Landsogn, som efterhånden udstykkedes i mindre og mindre parcel- ler og blev til Hasseris Villaby. I 1890 formåede fru Holm sin mand til at bygge Villa Skrænten og flytte privatboligen dertil. Oppe fra kanten af den tidligere grusgrav var der dengang en vid udsigt ned over marker og fjordenge mod fjorden og Nørresundby. Et var at nyde et landsted, men samtidens tankegang var endnu ikke modnet til, at man boede der fast, så måske nogle spekulerede på, om familien Holm, der var vant til at føre stor selskabelighed, nu også kunne få vennerne til at tage over markerne på alle årstider. Tvivlen blev gjort til skamme. Selskaberne blev ingenlunde færre end i Bispensgade. Gæsterne kom ofte langvejs fra, først og fremmest mændene fra cementindustrien. Det var Skrænten overfor Hasseris Aa, som var rammen om cementpionerernes vigtige møder. Hans Holm døde i 1903. Han nåede således ikke at se cementfabrikationens vældige fremgang. Hans enke boede i villaen til hun i foråret 1904 udlejede den til en anden velhaverfamilie for 1200 kr. om året. Under første verdenskrig solgtes villaen til grevinde Ledochowska, som indrettede den til pension, sproginstitut og husholdningsskole. Dette forhold ophørte i 1922. Villaen blev privat fødeklinik, "Fødeklinikken Skrænten indtil 1942. I de år solgtes meget af jorden fra til villagrunde. Aalborg kommune overtog den solide bygning for 45.000 kr. for at skaffe husvildeboliger, og som sådan benyttedes den frem til 1949 med en gennemsnitsbeboelse på 12-13 familier. I den tid mistede huset den sidste rest af sin oprindelige glans, og det blev ikke bedre af, at det kom til at stå tomt i henved fire år. Flere institutioner viste interesse for bygningen bl.a. til antabushjem, svangrehjem etc. Men 1. april 1953 solgte kommunen ejendommen til A/S Boligselskabet Skrænten, som ombyggede herskabsvillaen til lejekaserne, og i 1955 var alle 12 lejligheder på Annebergvej 21 beboet. Loven om ejerlejligheder kom i 1966, og tre år efter udstykkedes Villa Skrænten i sådanne.

Kjeld Djernø: [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B6926 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B6926] Postkort: [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B6928 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B6928] Se flere billeder: [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Villa2C71B8Skr%E6nten2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Villa2C71B8Skr%E6nten2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4]