Villa Ni-ben – Strandvænget 6


Jens Birkholms atelier ved vandet, Villa Niben. Fotograferet mange efter hans død.


Jens Birkholms atelier ved vandet, Villa Niben. Fotograferet mange efter hans død.

Intro

I 1912 byggede maleren Jens Birkholm sig et lille malerskur ved Faaborg Fjord lige vest for byen, og samme efterår byggede han er lille stykke længere henne af kysten et lidt større hus, ”Villa Niben”.

Huset blev beskrevet som følger i Faaborg Socialdemokrat:

”Ni-ben er navnet på en atelier-villa, som kunstmaler Jens Birkholm i sommer har bygget sig ved stranden i Sandegyde, Det ret originale navn stammer fra, at bygningen er rejst på 9 ben. – Bygningen, der er udført efter kunstnerens eget udkast, er opført på en opfyldt plads ved stranden lige udenfor Faaborg Kommune” Den er, med undtagelse af grundpillerne, helt igennem bygget af træ og holdt i livlige, lyse farver, så den tager sig rigtig godt ud i omgivelserne. Huset er så rummeligt, at det både kan tjene til atelier og bolig for kunstneren. Det består af et lille sovekammer og et stort rummeligt værelse, der er så praktisk indrettet , at det ved nogle skydelemme for vinduerne kan bruges både til dagligstue og atelier og endda være næsten ideelt til begge dele. Bygningens vægge er så udmærket isolerede, at det sikkert, selv i den strængeste vinter, vil afgive en god og lun bolig.”.

Jens Birkholm malede fra 1912-14 en lang række billeder i Villa Niben.