Villa Aurora i Sdr. Bjert


Sextine Jensens fotoatelier og modeforretning i Villa Aurora i starten af 1900-tallet.


Villa Aurora, Vesterløkke 12, Sdr. Bjert.


Villa Aurora, facade mod Vesterløkke.


Villa Aurora, Sdr. Bjert. Tilbygningen til venstre har gennem årene huset forskellige virksomheder, bl.a. et maskinværksted.

Intro

I Villa Aurora, Vesterløkke 12, Sdr. Bjert, boede i første halvdel af 1900-tallet tre kendte fotografer, som havde fotoatelier og mode- og manufakturforretning i ejendommen.

I Villa Aurora, Vesterløkke 12, Sdr. Bjert, boede i første halvdel af 1900-tallet tre kendte fotografer, som havde fotoatelier og mode- og manufakturforretning i ejendommen. Sextine Jensen, som var født i Stenderupskov, blev uddannet fotograf i Rødby på Falster. I 1909 flyttede hun med familien tilbage til hjemegnen og etablerede fotografisk atelier i Villa Aurora i Sønder Bjert.

Med skamlingstøtten som baggrund Hos hende fik datteren Rosa Jensen (1894-1960) sin uddannelse som fotograf. Senere overtog hun moderens forretning. De to fotografer havde en tid et lille »lysthus« på Skamlingsbanken. Kunderne i det fotografiske atelier i Villa Aurora i Sdr. Bjert kunne, hvis de ønskede det, blive fotograferet med Skamlingstøtten og pavillonen som baggrund. I atelieret kunne baggrunden nemt fremtrylles med et malet rullegardin. Rosa Jensen blev gift i 1920 og flyttede til Åbenrå, hvor hun åbnede et kunstgalleri. Fotograf Aage Nørgaard, som selv var fra Sdr. Bjert, overtog forretningen efter hende. I 1938 oprettede han en forretning for fotografiske artikler i Søndergade i Kolding. Han optog mange billeder fra de otte sogne syd for Kolding, fra Hærvejen og fra andre lokaliteter med historisk baggrund. Disse serier dannede grundlag for foredragsvirksomhed i årene efter 1940.
Kolding Stadsarkiv har fået overdraget Aage Nørgaards fotoarkiv.
Villa Aurora har i sidste halvdel af 1900-tallet huset forskellige virksomheder, bl.a. i en tilbygning. Ejendommen er nu udstykket i ejerligheder.