Vilhelmsborg


Vilhelmsborgs nyklassicistiske hovedbygning blev opført i 1842-1844.

Intro

Vilhelmsborg ligger i det naturskønne område syd for Aarhus, hvor Gibber Å bugter sig gennem landskabet. Tidligere gik herregården under navnet Skumstrup, men fik sit nuværende navn i 1673, da baroniet Vilhelmsborg blev oprettet. I dag fungerer Vilhelmsborg som et af landets største ridecentre.

''Historien om Vilhelmsborg'' Tilbage i middelalderen gik Vilhelmsborg under navnet Skumstrup efter den nærliggende landsby. Herregården udgjorde en større sædegård for væbneren Orm, som nævnes i 1486. Skumstrup blev i 1666 erhvervet af den hollandske storkøbmand og bankier Gabriel Marselis (d. Yngre), som gennem 1600-tallets krigsår solgte våben og lånte penge til kronen. I den forbindelse opnåede han Frederik 3.’s (1648-1670) gunst og det lykkedes ham at samle sig anseelige godsbesiddelser syd for Aarhus. En af hans sønner, Vilhelm Marselis, arvede Skumstrup og oprettede i 1673 baroniet Vilhelmsborg, hvoraf herregårdens nuværende navn stammer. Vilhelm Marselis blev udnævnt til lensbaron under navnet Gyldenkrone. Vilhelmsborg var i Gyldenkrone-slægtens eje frem til 1923 og oplevede i denne periode op- og nedture. I dag ejes Vilhelmsborg af Aarhus Kommune og drives i samarbejde med Aarhus Rideklub og Dansk Varmblod under navnet Det Nationale Hestesportcenter. Til dagligt drives Vilhelsmborg som ridecenter, og der bliver flere gange årligt afholdt stævner og kurser. '' '' ''Markante ejere:'' 1486: Væbner Orm 1666-1673: Gabriel Marselis 1673-1683: Vilhelm Marselis Gyldenkrone 1824-1863: Ove Christian Ludvig Gyldenkrone 1973- : Aarhus Kommune Læs mere om Vilhelmsborg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vilhelmsborg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning:'' Fundamenterne af den tidligere herregård Skumstrup blev afdækket ved en arkæologisk udgravning i 1977-1978 og afgrænser den østlige del af gårdspladsen. Rennæssanceherregården bestod af et bindingsværkshus i to etager med et vestvendt trappetårn. Den nuværende hovedbygning er tegnet af arkitekt C.F.G. Thielemann og opført af Ove Christian Ludvig Gyldenkrone i 1842-1844. Bygningen fremstår i klassicistisk stil, med okkerfarvet facade og hvidkalkede pilastre omkring den centrerede gavlkvist med frontispice. Den er opført i to etager med valmtag af røde teglsten. I forlængelse af hovedfløjen er opført en pavillonbygning med højt mansardtag. ''Omgivelser:'' Vihelmsborgs hovedbygning var oprindeligt den nordlige længe i en større avlsgård, som nedbrændte i 1853. Herefter opførte Ove Christian Ludvig Gyldenkrone et nyt avlsanlæg mod sydvest, med store ladebygninger i kløvet kampesten. Avlsgården fungerer i dag som staldbygninger for hestesportscenteret og udgør et firlænget anlæg med ridebane i midten. Gibber Å er dæmmet op til en mindre sø bag avlsgården og øst for herregården ligger et frodigt skovområde. ''Bygninger og gods:'' 1673: Baroniet Vilhelmsborg oprettet 1842-1844: Hovedbygning opført Ca. 1850: Avlsgård nedbrændt og ny opført

''Fakta'' Adresse: Bedervej 101, 8320 Mårslet Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus Amt, Ning Herred, Mårslet Sogn Ejer: Aarhus Kommune (2017) Funktion: Hestesportscenter og agerbrug (2017) Størrelse: Ager 288 ha (2017) Offentlig adgang: Hestesportscenteret er åbent i dagtimerne Fredning: Fredet (2017) Besøg [http://vilhelmsborg.dk/DK.aspx vilhelmsborg.dk]

''English'' Vilhelmsborg is located in the scenic area south of Aarhus, where the waters of Gibber Å meanders through the countryside. Earlier, the manor went under the name of Skumstrup, but got its present name in 1673, when the barony Vilhelmsborg was created. Today Vilhelsmborg serves as one of the country's largest riding centers.''''

''Publiceret''