Vilhelmine Nielsen


Vilhelmine Nielsen fotograferet ved interview med Kolding Folkeblad


Butiksfacaderne på Østergade nr. 13-15 året efter lægeklinikken blev flyttet. Vilhelmine Nielsen havde klinik i bygningen til højre.

Intro

I 1916-1937 rummede Østergade 15 lægepraksis for Vilhelmine Nielsen, Koldings første praktiserende kvindelige læge. Herefter flyttede hun sin praksis til Slotsgade 2, hvor hun boede i forvejen. Klinikken blev solgt videre til en anden kvindelig læge i 1951.

Vilhelmine Nielsen (1877-1959) var oprindeligt født og opvokset i Kerteminde som datter af en sadelmager, så det at blive læge lå ikke lige for. Det var derfor nødvendigt for hende at trumfe igennem med sin vilje for at tage en uddannelse - både overfor familie og datidens normer. I 1907 blev hun færdiguddannet læge, som én ud af de 5 kvinder, som årligt blev uddannet indenfor faget. I årerne herefter vikarierede hun for landsbylæger og her blev hun imødekommet med mange overraskede blikke, når hun nåede ud til patienterne. I november 1916 slog hun sig ned i Østergade 15 med egen klinik. Derudover arbejdede hun fra 1917 som skolelæge og var også formand for Kolding og Omegns Lægeforening i en årrække. Hun blev aldrig gift eller fik børn, udover at havde en pige i pleje for en stund. Gennem hendes karriere opbyggede hun en stor og trofast patientskare, hvoraf flere af disse relationer udviklede sig til at have en mere fortrolig og venskabelig karakter.
I 1937 valgte hun at flytte hendes klinik til Slotsgade 2, hvor hun også selv boede. Her praktiserede hun i yderligere 14 år, før hun trak sig tilbage i 1951. Vilhelmine Nielsen videresolgte klinikken til en anden kvindelig læge som kunne videreføre praksissen. Vilhelmine havde en forståelse for kvinders forskellighed, og udtalte i et interview med Kolding Folkeblad at de hver især burde have råderum for at skabe sig en tilfredsstillende position i samfundet. Otte år efter at havde trukket sig tilbage gik Vilhelmine Nielsen bort i 1959.


''Publiceret''