Viktor Fussing Rasmussen


Portræt af modstandsmanden Viktor Fussing Rasmussen (1920-1945).


Viktor Fussing Rasmussen faldt i Danmarks frihedskamp.

Intro

Viktor Fussing Rasmussen (1920-1945) faldt i Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Gravstedsnummer: Y MUR2 57-58.

''Viktor Fussing Rasmussen'' blev født i Horsens i 1920. Han var uddannet møbelpolstrer, men blev den 22. september 1942 ansat som reservepolitibetjent. Han tjente derefter ved kystbevogtningen flere forskellige steder, men endte tilbage i Horsens. Han kom ind i modstandsarbejdet, da Horsens' samlede politistyrke gik ind i modstandsbevægelsen. ''Viktor Fussing Rasmussen faldt i kamp den 26. marts 1945, ''da han og 3 andre skulle køre nogle kasser med sprængstof til Gedved. De fire mænd havde besluttet at de på samme tur ville afvæbne fabrikanten Ib Jacobsen, som var kendt som værende nazist. Peter Aage Jørgensen, som ledte modtage-gruppen i Gedved, advarede dem imod dette, da de fik informationer om tyskerne gennem Jacobsens kontorist. To af de fire mænd gik op til fabrikantens hoveddør og ringede på. Den ene var Fussing. Jacobsens mor åbnede døren, mens fabrikanten selv var på vej ned af trapperne. Han så de 2 bevæbnede mænd og skød. Han ramte Viktor Fussing Rasmussen og den anden mand flygtede. Skuddet ramte Rasmussen i nakkehvirvlen og lammede ham. Han kom først på Kommunehospitalet i Horsens og blev derfra overført til neurologisk afdeling i Århus, men blev samme nat afhentet af det tyske politi og overført til det tyske lazaret i Århus. Her afgik han ved døden den 16. april 1945.

''Tekst'' [http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?10167 Frihedsmuseets Modstandsdatabase: Viktor Fussing Rasmussen.] Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand – Modstandskampen i Horsens 1940-1945. '''Bind 1: april 1940 – foråret 1944. Horsens 1998. Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand – Modstandskampen i Horsens 1940-1945'''. Bind 2: foråret 1944 – december 1944. Horsens 1999. Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand - modstandskampen i Horsens 1940-1945. '''Bind 3: januar 1945 – september 1945. Horsens 2000. ''Billeder'' Byarkivet Horsens

''Gravstenen'' består af en todelt epitafiumtavle. Den øverste er formet som en rektangel med tagformet afslutning og "ben" i bunden. Den nederste er mindre og rektangulær. På jorden foran tavlen ses et ''bronzemærke'' monteret på en flad sten. På stenen ses teksten: Faldet i Danmarks Frihedskamp 1940-1945. ''Inskriptionen'' er i svungen antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Den er indhugget og optrukket med guld. Den øverste tavle er ''dekoreret'' med et latinsk kors, der er optegnet med guldfarve. Dertil er 4 blomster i bronze placeret i hvert hjørne af epitafiet. På den mindre tavle ses 3 indhuggede blomster optrukket med guld. ''Gravstenen over Viktor Fussing Rasmussen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Viktor Fussing Rasmussen faldt i frihedskampen og anses derfor som en fortjenstfuld person. Gravmindet må ikke nedlægges eller sløjfes uden kirkeministeriets tilladelse.