Vikingetids boplads på Hejlsminde Strand Camping


Udgravet grubehus, set fra nord. Bagest th. ses hullet til husets ene gavlstolpe.


Kogestensgrube

Intro

I 1964 blev sydskråningen på Hejlsminde Campingplads afgravet i terrasser for at oprette stadepladser til campingvogne. Ved arbejdet blev der fundet rester af en bebyggelse fra vikingetiden (750 - 1050)

Der blev kun fundet anlægsspor på to af terrasserne, hvilket må tilskrives tilfældigheder, så som dybden af den maskinelle afgravning. Foruden gruber og forskellig størrelse og funktion blev der fundet kogestensgruber fra madlavning og værkstedshytter med nedgravet gulv, de såkaldte ''grubehuse''. Grubehusene havde oval grundplan. De var 3 - 3,5 meter lange og 2,3 - 2,6 meter brede. I hver ende har en kraftig, lodret stolpe båret en overligger, der støttede de skrå taglægter, som hvilede på jorden. Gulvet var gravet ca. en halv meter ned i undergrunden. Fund af vævevægte af ler tyder på, at grubehusene blev brugt til tekstilfremstilling. Desuden blev der fundet keramikskår og jerngenstande, bl.a. en spandehank. Grubehuse er altid knyttet til gårdanlæg. Derfor må vi antage, at der har ligget en større vikingegård lige i nærheden, formodentlig lige oven for skråningen, hvor Hejlsminde Strandcampings bygning ligger i dag.

Vikingegårdens placering lige ved Hejls-fjordens munding ("Hejls minde"), som den gang var en åben fjord ud til Lillebælt, gør det sandsynligt, at den har haft søforbindelse med nogle af de større vikingepladser langs de danske kyster. Ved nordbredden af Mindet længere mod vest blev der for mange år siden fundet et skålformet brystspænde fra vikingetiden.