Vikingetid i Borgergade


Voldgrav, Borgergade i Horsens. ©Horsens Museum


Håndklokke fra senmiddelalder, fundet i Borgergade. ©Horsens Museum


Vikingetid i Borgergade. © Horsens Museum

Intro

Borgergade ligger i den ældste del af Horsens by, og er også en af de ældste gader. Her er der blandt andet fundet spor efter en voldgrav og grubehuse, som stammer fra Vikingetiden.

I Borgergade har arkæologerne fundet seks grubehuse. Husene lå ved siden af hinanden med samme orientering som gaden. Et grubehus er et værkstedshus, der er delvist gravet ned i jorden. I husene har man vævet klæde eller udført andre håndværk. I 2007 fandt arkæologerne også spor efter grubehuse fra vikingetiden i Ole Worms Gade.


Vest for grubehusene - næsten henne ved Fugholm - er fundet en bred voldgrav. Den har været 20 meter bred og var i vikingetiden fyldt med vand fra de mange kilder nord for Horsens. Da arkæologerne i 2007 foretog en stor arkæologisk udgravning ved Klosterkirken, fandt man langs Havneallé en tilsvarende voldgrav, der kan stamme fra vikingetiden. Det vil sige, at vi skal forestille os en by omgivet af en voldgrav, der har løbet i henholdsvis Fugholm og Havneallé. Voldens nordlige forløb ved man ikke ikke ret meget om, men sikkert er det, at vikingetidens Horsens var meget mindre end middelalderens Horsens.


I Borgergade er også fundet en lille håndklokke, der er blevet brugt af præsten under den katolske messe. Klokken er senmiddelalderlig og er altså blevet tabt længe efter vikingetidens ophør. Klokken er 7 cm høj og er prydet med tre helgenfigurer. Den ene figur forestiller Jomfru Maria. Hun er placeret i en cirkel, som hun sidder på. I højre hånd holder hun et scepter og på den venstre sidder Jesusbarnet.