Vikingeskibshallen


Vikingeskibshallen med vikingeskibe. Vikingeskibshallen


Vikingeskibshallen. Vikingeskibshallen


bådværft.

Intro

I 1950’erne fandt man vragene af flere vikingeskibe på bunden af Roskilde Fjord. Man besluttede at opføre en udstillingsbygning til skibene på en strandgrund ned til fjorden. Arkitekt Erik Chr. Sørensen fik opgaven efter en arkitektkonkurrence, og i 1968 blev Vikingeskibshallen taget i brug...

I 1950’erne fandt man vragene af flere vikingeskibe på bunden af Roskilde Fjord. Man besluttede at opføre en udstillingsbygning til skibene på en strandgrund ned til fjorden. Arkitekt Erik Chr. Sørensen fik opgaven efter en arkitektkonkurrence, og i 1968 blev Vikingeskibshallen taget i brug. Bygningen er opført som en betonkonstruktion og repræsenterer et arkitektursyn, der kaldes ”brutalisme”. Vikingeskibshallen er den mest udtryksfulde danske repræsentant for denne retning i den internationale arkitektur. I 1998 blev bygningen fredet. ''Modspil og medspil'' Vikingeskibshallen er et arkitekturværk. Bygning og skibe spiller sammen. I et modspil og et medspil. Modspillet ser man i de spinkle, mørke skibes svungne former, der står i kontrast til den lyse betons rette vinkler. Medspillet findes i skibenes og husets konstruktioner. Skibenes spanter og brædder bærer spor af at være tildannet med økser. Bygningens betonoverflader har aftryk af de brædder der er brugt ved støbningen. I hallen kan man se skibene fra alle sider. Gangbanerne ligger i forskellige niveauer, og skibene står på søsten, som gør rækværker overflødige. Lyset fra den nordvendte vinduesvæg fremhæver skibenes silhuet, mens ovenlyset får skibenes mange detaljer til at træde frem. ''Havhingsten fra Glendalough'' Det 30 meter lange vikingeskib stævner ud fra Roskilde. Foran sig har det en rejse på over 2000 sømil. Vinden har godt fat i det 112 m2 store råsejl, og ved de 60 årer ros der flittigt. Året er 2007, og skibet er Havhingsten fra Glendalough. En rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 2, der er udstillet i Vikingeskibshallen i Roskilde. Skuldelev 2 blev bygget i Dublin i 1042 og vidner om kontakten mellem Danmark og Irland i vikingetiden. Havhingsten derimod blev bygget som et arkæologisk eksperiment på Vikingeskibsmuseets bådeværft i 2000-2004. Ved byggeriet brugte man samme materialer og metoder som ved bygningen af det originale skib. I 2007-2008 gennemførte Havhingsten - med en frivillig besætning af mænd og kvinder fra 10 nationer – en forsøgsrejse fra Roskilde til Dublin og retur. 2.482 sømil blev tilbagelagt ad vikingetidens sejlruter med det formål at afprøve rekonstruktionen. Forsøget var en succes. Skibets sejlegenskaber viste sig at være gode, og det holdt en gennemsnitsfart på 6-8 knob. Havhingstens rejse har fornyet de gamle bånd mellem Roskilde og Dublin og har engageret folk i hele Europa. Der er skabt en forståelse af, at vikingerne med deres optræden var med til at forme Europas historie, kulturelle identitet og selvforståelse. Og forudsætningen for det hele var skibene.