Vikingeruten: Vikinger før vandmølle


Oversigt over udgravningsfelt ved Ejby Mølle.


Spids til lyster – til at fange ål i åen.


Hvæssesten af skifer, som er importeret fra Norge.


Del af hammerhoved, som tydeligvis har været godt brugt.


Tenvægt til spinding af garn.


Bøjlesaks – til skæg, hår og får.


Dragtnål af bronze.


Broche med emaljeindlægning, fremstillet på den nordvestlige del af Kontinentet


Hængesmykke med mandshoved med frisure og skæg. Når smykket vendes på hovedet, ændres ansigtets udtryk. Er det mon Odin eller Loke?

Intro

På plateauet oven for Odense Å plasker spildevandet i Vandcenter Syds udfældningsbassiner, men for 1000 år siden rummede området en landsby med et mindre antal gårde og et område med værksteder. Det ved vi fra arkæologiske undersøgelser, der blev udført i 1986-87 før anlæggelse af rensningsanlægget.

''Bønder, håndværkere, handelsmænd og fiskere'' Omkring år 900 blev der opført en lille gruppe gårde tæt ud til terrænkanten ned mod Odense Å. Ved siden af gårdene lå såkaldte grubehuse – let nedgravede værksteder, der typisk blev anvendt som vævehytter. Fund af spinde- og væveredskaber, men også grovsmedens og bronzestøberens produkter og affald giver et indtryk af nogle af de aktiviteter, som udspandt sig her. At beboerne også drev lidt handel, viser en arabisk og en engelsk sølvmønt, klæbersten og hvæssesten fra Norge samt et par smykker fra Kontinentet. Selv om håndværk og handel var vigtige aktiviteter på dette sted, var landbrug livsgrundlaget. Det kunne man supplere med fiskeri i åen. Et par solide lystertænder af jern viser, at grød og vælling fik følgeskab af ål, og hvad man ellers kunne fange her. ''Vandmøllen tog over'' I den tidlige middelalder bliver Ejby Mølle anlagt. Det skete netop på et sted, hvor åen slog et kraftigt sving, så man kunne grave en kanal gennem et åomslynget næs og derigennem lede vandet til møllehjulet. Møllens anlæggelse blev afslutningen på bebyggelsen på åens nordside; her anlagdes i stedet Møllegården, som først blev nedrevet ved anlæggelsen af rensningsanlægget.

''Publiceret''