Vikingeruten: Skt. Albans kirke – Odenses første domkirke


Nadversæt fra bispegraven i næsten rent sølv.


Ved bispens højre hånd og hofte blev der fundet et nadversæt


Bispegravens kistelåg. Låget bestod af fire frådstensplader.


Bispegrav fra Albani Kirkegård.


3D Rekonstruktion af Albani Kirke

Intro

Her under vores fødder ligger resterne af Odenses første domkirke og kirkegård godt gemt. Kirken var viet til Skt. Alban. Derfor kaldes kirken Skt. Albani Kirke. Skt. Albani Kirke bliver revet ned efter reformationen i 1536, og kirkegården bliver til torv.

Den første kirke der bygges, er en lille trækirke. Det sker omkring år 1000, men vi ved ikke, hvem der byggede den. Måske var det kongen eller en lokal stormand, som ville have en kirke til sig selv og sin husholdning. Kirken brænder efter nogle år, og en ny og større trækirke bygges. Den kan du se markeret i torvets belægningen med jernplader. Her stod de træstolper, der bar kirkens vægge og tag. I midten af 1000-tallet bliver en bisp begravet under kirkens jordgulv. Han bliver lagt i en stenkiste, og får et nadversæt af sølv med i graven. Derfor ved vi, at Albani Kirke er byens første domkirke. Til kirken hører en meget stor kirkegård, som strækker sig fra letbanen til Skt. Knuds Kirke. Albani sogn dækker store dele af middelalderbyen, så der er mange begravelser på kirkegården. Mere end 800 grave er undersøgt af arkæologer. Kigger du over mod det, der i dag er midterrabatten på Rådhusets sydside, lå her to særlige grave. De gravlagte har begge fået muslingeskaller med sig i graven. Muslingerne viser, at de har været på pilgrimsrejse til Spanien. I 1100-tallet brænder kirken igen, men en ny af tegl og sten bliver bygget. Kirkens vestende når helt hen til stien mod eventyrhaven. Kirken ligner en typisk dansk sognekirke. I slutningen af 1500-tallet forsvandt Albani Kirke endeligt, men sporene er fortsat gemt i jorden.

''Publiceret''