Vikingeruten: Åsum bro - Det centrale overfartssted ved Odense Å


Mogens Bo Henriksen fortæller historien om overfartsstedet

Intro

Hør Mogens Bo Henriksen fortælle om Åsum bro i filmen.