Vikingeruten: Åsum – asernes by?


Korsformet broche med glasindlægning, fremstillet i Sydfrankrig. Ca. år 1100.


Broche med gabende dyr fra ældre middelalder (ca. år 1100


Bronzebeslag til ildstål, fremstillet i det baltiske område


Arabisk sølvmønt, såkaldt dirhem, forvandlet til hængesmykke


Kløverbladsformet broche af bronze fra vikingetiden (ca. år 900


Drageformet broche af fortinnet bronze fra omkring år 700


Hængesmykke af forgyldt bronze fra vikingetiden (ca. år 900)


Oval broche med dobbelt maskemotiv. Fra tiden omkring år 700


Hjulformet broche af bronze fra tiden omkring år 600


Broche af bronze fra tiden omkring år 600


Kort fra 1780, der viser Åsum som et knudepunkt for trafikken ind mod Odense. Med rød prik er markeret overfartsstedet ved Åsum bro. Kortudsnit fra Videnskabernes Selskabs Kort, ©SDFI

Intro

I dag er Åsum en hyggelig og rolig forstad til Odense. Men i sen jernalder og vikingetid lå her et knudepunkt for trafik, handel og håndværk. Området omkring nutidens Åsum summede af liv, og luften var fuld af lyde fra mennesker, der arbejdede, udvekslede varer eller var på vej.

''Håndværk og handel i et halvt årtusinde'' På markerne omkring nutidens Åsum er der fundet et stort antal metalgenstande. Metalgenstandene viser, at specialiserede håndværks- og handelsaktiviteter startede i den sene jernalder omkring år 600, og fortsatte et halvt årtusinde frem til ældre middelalder. Herefter fortsatte bebyggelsen som en landsby, hvor indbyggerne fortrinsvis ernærerede sig ved agerbrug og dyrehold. ''Mange veje mødes i Åsum'' Det er ikke tilfældigt, at netop dette område blev valgt til et sted, hvor folk mødtes for at handle og udøve håndværk. Åsum ligger på et sted, hvor flere vejforløb fra nord, øst og syd samles for at passere Odense Å via Åsum Bro på et sted, hvor åens bredder ligger forholdsvis tæt. Skulle man fra Nordøst- eller Østfyn mod Odense, gik vejen naturligt over Åsum Bro. Det er sandsynligt, at håndværks- og handelsaktiviteterne blev styret af en lokal stormand. Stormanden havde samtidig kontrollen over passagen af åen – hvad enten den foregik med båd eller via en bro. ''Et religiøst center?'' Landsbynavnet Åsum er omdiskuteret blandt stednavneforskere. Måske betyder det blot ”bebyggelsen ved åsen”, hvor åsen kan være den markante bakke, som kirken ligger på. Det er dog også muligt, at det skal læses som ”Asernes hjem” – altså det sted, hvor den nordiske mytologis mest afholdte guder boede. På jernalderens og vikingetidens håndværks- og handelspladser, hvor mange mennesker mødtes, var det oplagt samtidigt at ære de guder, der sikrede velstand og lykke på rejsen. En forudsætning for dette var, at man kom sikkert og tørskoet over Odense Å.

''Publiceret''