Vikingemuseet Ladby


Vikingemuseet Ladby


Ladbyskibshøjen


Ladbyskibet


Ladbyskibet, model i 1:10


Hesterester i Ladbyskibet

Intro

På Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde Fjord findes blandt andet Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Skibsgraven er tilmed den eneste i verden, som er bevaret præcis dér, hvor den blev fundet. www.vikingemuseetladby.dk

Vikingemuseet Ladbys hovedattraktion vikingeskibsgraven - ofte kaldet Ladbyskibet - blev fundet i 1935 sammen med 11 andre grave indeholdende forskelligt gravgods, intet dog så fornemt og spændende, som Ladbyskibets.

En stormandsgrav, som blev plyndret
Arkæologer har fastslået, at vikingeskibet omkring år 925 blev trukket op på land og den døde stormand, der må have været ejermanden, derpå gravlagt i det i en høj sammen med sine heste, hunde og andet kostbart gods.

Senere blev graven desværre plyndret. Udgraverne kunne nemt konstarere, at gravhøjen havde været åbnet langt tidligere - uvist præcis hvornår. Måske har en konkurrerende slægt demonstreret sit overherredømme ved denne skændige handling.


Af selve skibet er kun aftrykket samt enkelte trærester bevaret. Ikke desto mindre opfatter man klart skibets form; den markeres tilmed af de knap 2000 nagler og spiger.

Krigsskib og dødeskib
Knap 22 meter langt og næsten 3 meter bredt er skibet. Det er bygget til 30-32 roere og var forsynet med sejl. Før det blev gravskib, må skibet have været ideelt til angrebs- og forsvarsmanøvrer.

Forstavnen var udformet som et dragehoved med mankekrøller af jern, og agterstavnen var en krum drage hale. Om hvor prægtigt - eller frygtindgydende - et indtryk sådanne detaljer har gjort, kan man blandt andet læse om i den norrøne digtning.

Skibets meget velbevarede anker med tilhørende ankerkæde og rester af tovværk ligger i forstavnen. Ombord er desuden resterne af hestene og hundene, der ledsagede stormanden på hans sidste rejse.


Mest markant af gravgodset er nok heste- og hundeknoglerne i skibets forstavn. Der er i alt tale om 11 hesteskeletter. Én af hestene skiller sig ud, idet den som den eneste har sit seletøj. Hundeknoglerne lå under hestenes.

Mere end 600 fund i fundet
Der blev fundet over 600 genstande eller brudstykker af genstande i skibsgraven. Blandt de mest markante genstande er et sølvbæltespænde, stykker af en sølvtallerken, et bronzefad, beslag og et bronze-samlestykke til hundeline med forgyldning samt dele af den dødes fornemme klædedragt med blandt andet indsyede guldtråde.

Af andre genstande kan nævnes sporer og stigbøjler, en skjoldbule, en økse samt et bundt af 45 pilespidser.

Der har formentlig været flere våben i skibsgraven - sandsynligvis i det mindste et sværd, da et bæltespænde til netop et sværd er identificeret. De formodede øvrige våben må antages at være blevet fjernet eller ødelagt ved plyndring.

Endelig er det nok så tankevækkende, at den døde fik et brætspil med på sin sidste overfart.


Museet har i og med udstillingen Dødeskibet forsøgt i en rekonstruktivt fortolkende handling at forene den unikke skibsgrav og dens gravgods og dermed tilbyde sine besøgende en ganske usædvanlig oplevelse.

Meget mere end et skib
Dødeskibet er en 1:1 skibskulisse af Ladbyskibet. Det er således ikke bygget efter alle kunstens regler som et "rigtigt" vikingeskib. Et sådant er på vej!

Om end det kun er en kulisse, er Dødeskibet en sådan, som giver et rigtig godt indtryk af, hvordan det oprindelige Ladbyskib omtrent må have set ud, og dét altså inklusiv alt gravgodset. Dødeskibet er derfor meget mere end et skib. På bagvæggen i udstillingen kan man således også se et bud på den betagende udsigt, som man kunne have set ved vikingeskibsgraven den dag omkring år 925, hvor stormanden blev lagt i skibet, klar til den sidste rejse. Endelig rummer udstillingen også en lille film, der skildrer rejsen til dødsriget - eller gør det, som vi tror, at vikingerne kan have opfattet denne sidste rejse.


Projektet Ladbyskibet på Kerteminde Fjord. Vikingemuseet Ladbys byggeri af en fuldskalakopi af Ladbyskibet begynder for alvor sommeren 2011. Det betyder, at en "ægte" kopi af Ladbyskibet bliver en realitet - hvis alt går vel - i 2014. Alle vil da få muligheden for på vikingemanér at sejle på Kerteminde Fjord.

Om projektet
Byggeriet foregår på en byggeplads lige ved museet med Ladby Skibslaugs frivillige arbejdskraft og med konsulentbistand fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som har mange års erfaring i at bygge vikingeskibskopier. Det kommer til at ske efter alle kunstens regler og bliver en kæmpe udfordring.

Til en begyndelse gælder det dog byggeriet af en vikingejolle, som forventes at være færdig sommeren 2011. Det er - blandt andet - god øvelse.

En kopi af Ladbyskibet vil være et vigtigt bidrag til den eksisterende danske flåde af vikingeskibskopier, som endnu mangler en af Ladbyskibet, som er baseret på den allernyeste viden. Projektet rummer derfor muligheder for at lære nyt om vikingerne og deres skibe. Det handler ikke kun om oplevelser for museets besøgende, men også om forskning.