Vigsnæs kirke


Skriftrulle i støbejern sat for lærer C.F. Fæster (1786-18539. Typen er sjælden.


Tre sten for familien Børsen på lapidariiet på Vigsnæs ny kirkegård.


På Vignæs kirkegård er bevaret 14 støbejernskors. De fleste er som dette sat for lokale gårdmænd - eller deres hustruer. Bemærk symbolerne i korsenderne: en bikube - et tegn på flid, to krydsende kornneg og en kombination med svingplov og harve.Intro

Den middelalderlige kirke, der lå på den gamle kirkegård, hvor jernkorsene stadig kan ses, blev i 1869 erstattet af en ny kirke, anlagt på den modsatte side af vejen. Denne nygotiske kirke i røde sten er tegnet af arkitekt Ove Petersen.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. Vigsnæs gamle kirkegård er i dag et enestående eksempel på, hvordan støbejernskorsene i midten af 1800-tallet vandt indpas. Af de 14 bevarede støbjernkors er to sat for kirkens præster, resten for gårdfolkene i landsbyen. Desuden er der tre skriftrulle-gravminder af støbejern, sat for den lokale lærerfamilie. På den nye kirkegård kan slægterne på gårdene følges fra slutningen af 1800-tallet og til i dag. Her er også et par markante gravminder for Guldborglands skovridere. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Vigsn%E6s%20(0786) Gravminder på Vigsnæs gamle og nye kirkegårde]