Vigerslev


Elever fra Vigerslev Skole


Landsbyen Vigerslev på Fyn. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Vigerslev på Fyn. Købmandsbutik. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Vigerslev på Fyn. Vigerslev Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.

Intro

Vigerslev er nævnt første gang i første halvdel af 1200-tallet i formen Wiiszløff. Forleddet er nok mandsnavnet Wigh. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.