Viemosegården


Viemosegården - ukendt årstal


Viemosegården set fra Søndersø Skov. Foto Jørgen Pedersen 2009.


Viemosegården o. 1960 - i baggrunden skimtes Viemosen.

Intro

Viemosegården ved Bogensevej vest for Næsbyhoved-Broby

Viemosegården (matr.nr. 7 a)
Gården har på det oprindelige udskiftningskort sin nuværende placering, og det viser, at gården er udflyttet på et meget tidligt tidspunkt, formentlig i forbindelse med udskiftningen i 1788. Det stemmer overens med, at Niels Pedersen i 1785 fæstede gården under Åløkkegården og på folketællingslisten i 1801 som den eneste betegnes som selvejer. Han har med andre ord i forbindelse med udskiftningen, hvor gården fik jord tildelt i sognets vestlige del, købt den og udflyttet den, så at den blev centralt beliggende ved gårdens største mark.
Gården var i samme slægts fæste og eje fra 1724 til 1886. De senere ejere, Anders Nielsen og sønnen Peder Nielsen, har begge været sogne-rådsformænd, henholdsvis 1921-37 og 1950-54.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995