Viemose


Benkamme fundet i Viemosen(fotograv: Jørgen Pedersen)


Halsring med vedhæng fundet i Viemosen (fotograf: Jørgen Pedersen)


Skjold fundet i Viemosen (fotograf: Jørgen Pedersen)


Spydspidser fundet i Viemosen (fotograf: Jørgen Pedersen)


Viemosen set fra nord. (fotograf Jørgen Pedersen)


Spydspidsen er en del af et stort våbenofferfund bestående af våben, seletøj og personlige ejendele, som blev ofret ved Viemose vest for Odense for knap 2.000 år siden. Fundet er nu på Møntergården i Odense. Foto: Jens Gregers Aagaard.

Intro

Viemosen - krigsskueplads eller offerplads? Her er gjort det næststørste mosefund i Danmark, bestående af ca. 4.000 oldsager.

Viemosen
Viemosen ligger i et af Nordfyns mest naturskønne områder: Fra Allesø fører Fredskovvej frem til den såkaldte hulvej, ad hvilken man - hvis man er stedkendt - kan bane sig vej frem til mosen. En farbar grusvej fører fra Bogensevej gennem Spurvelunden ned til Viemosen.
Her er gjort det næststørste mosefund i Danmark, bestående af ca. 4.000 oldsager.
Genstande, der blev fundet i mosen under tørveskæring i 1840'erne, blev afleveret til præsten i Allesø, og det må være kommet den senere Frederik VII for øre. Indtil han blev konge, var han som prinsguvernør bosat på Odense Slot, for i 1848 modtog Museet for nordiske Oldsager i København fra kronprinsen en samling af fundne genstande fra Viemosen. Der blev fortsat gjort fund, og i 1859 og 1865 blev der foretaget to større gravninger. Den sidste undersøgelse blev ledet af arkæologen Conrad Engelhardt, og han udgav i 1869 en bog om fundet.

Nyere forskning - i forbindelse med udgravning af Danmarks største mosefund i Illerup Ådal i 1980 - er kommet til det resultat, at Viemosen har været hele Nordfyns offerplads, og at der er nedlagt flere ofringer i mosen efter slag, hvor fremmede hære er kommet enten nordfra eller sydfra og er blevet slået af den nordfynske hær.
Fundet rummer et meget stort antal våben, bl.a. 350 skjolde, 650 sværd, 1100 spyd og 150 buer og pile, og yderligere er fundet feltsmedens værktøj. Fundets klenodie er en så godt som uskadt ringbrynje, smedet af ca. 20.000 små jernringe. Det er dog de færreste våben, der er uskadte. Langt de fleste bærer mærker af hug og stød som følge af kampen, og en del genstande synes inden nedsænkningen i mosen forsætligt at være blevet ødelagt. Den sejrende hær har ofret det erobrede bytte til guderne som tak for sejren. Vi er et gammelt ord for offersted, og det er grunden til, at mosen kom til at bære navnet Viemosen.
Udover våben er der fundet landbrugsgen­stande, husgeråd, smykker, spåstave, brudstykker af et tavlbræt m.v. Flere af de fundne gen­stande er udstillet på Nationalmuseet og på Møntergården i Odense.
De fundne våben er af romersk oprindelse. Disse våben hjælper os til at datere Viemose-fundet til tiden fra ca. år 100 til år 220 efter Kristi fødsel, altså en periode på nær 125 år, hvor der har været tale om mindst 3 ofringer.
Genstandene blev fundet på et forholdsvis lille område på det dybeste sted i den sydlige del af mosen. I 1931 blev hele mosen gennemgravet, men det var begrænset, hvad der blev fundet. Vor tids arkæologer udelukker ikke, at der er mere at finde i mosen.

Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995


Tak til krigsguden
Våben, seletøj og personlige ejendele – en hel hærs udrustning blev ofret ved Vimose vest for Odense for knap 2.000 år siden. Måske som en tak til krigsguden for sejren? Mængden af våben og udstyr tyder på, at to hære på hver flere hundrede mand tørnede sammen. Fundet er det største krigsbytte-offerfund fra Danmarks jernalder.

På gudernes bud Tro og ritualer har siden oldtiden formet livet på Fyn. Med håbet om gudernes velvilje har fynboerne sendt gravgaver af sted til de dødes rige, bygget kirker og smykket sig med både torshamre og kors.
Vandet – porten til gudernes rige? Boede oldtidens guder under vandet – langt nede i dyndet? Eller var vandet blot porten til gudernes rige? Det er et par af de spørgsmål om vores forfædres tro, som vi aldrig får svar på. Men det er sikkert, at moser, søer og vandløb blev brugt til at ofre alt fra lerkar, våben og redskaber til dyr og mennesker.
Denne tekst er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.