Vidåslusen


Stormflodspælen ved Vidåslusen ved Højer. Foto: Henrik J. Møller


Vidåslusen ved det fremskudte dige ved Højer. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Vidåslusen ved Det fremskudte Dige ved Højer. Vidåslusen blev opført samtidig med Det fremskudte Dige i 1980.

Vidåslusen blev opført samtidig med Det fremskudte Dige i 1980. Det er en lukket sluse, der ikke muliggør sejlads med større skibe gennem slusen.

Grunden til byggeriet af det Fremskudte dige var to stormfloder i januar 1976, der nær havde ødelagt diget ved Højer. Forberedelserne til et fremskudt dige var dog allerede indledt i 1950’erne under indtryk af en stormflodskatastrofe i Holland i 1953. Det fremskudte dige og Vidåslusen stod færdigt i 1981. I den nye Margrethekog er der siden, af hensyn til fuglelivet, oprettet en saltvandssø.

Ved slusen ligger Restaurant Slusen og en i samme bygning findes der en udstilling om naturen omkring Vadehavet og marskegnene.

Forfatter: Henrik J. Møller

Kulturarvsstyrelsen - Vidaaslusen