Viby Gl. Præstegård/Sognegård, Viby Bygade 26.


Sognegården set fra bygaden. Foto Eigil Nicolajsen, Østfyns Museer.


Præstegård og kirke set fra marken. Håndkoloreret foto af skrædder Kristian Nielsen, Viby.


Sølvbryllup i præstegården.


Præstegården med køkkenhave.

Intro

Præstegård indtil 1925 Her har fra reformationen og frem til 1925 boet 25 præster. Sognegård fra 2006.

Fra reformationenn til i dag kendes 25 præster. Fra 1925 har Viby været annekssogn til Mesinge, og præstegården beboet af graver og forpagter. Desuden rummer præstegården lokaler for menigheden, sognerådet m. v. Stuehuset er fra 1838 og udlængerne hovedsageligt fra 1914.
Præstegårdsjorden blev udskilt fra Broløkke 1776. I 1880`erne og 1925 er udstykket en del huse.