Vibsig Mose - Marielyst
Intro

I denne offermose er der fundet tre menneskekranier, heraf minimum een uden underkæbe, og derudover postkraniale knogler, flintesten og mange lerkar. Fundene er gjort i forbindelse med tørvegravning i efterkrigstiden.

Mejeribestyrer Rasmussen, Tolstrup Mejeri, meddelte d. 20. maj 1948 Vendsyssel Historiske Museum at der i forbindelse med tørvegravning var fundet et menneskekranium og et lerkar i Vibsig Mose.


Museumsleder, tandlæge Holger Friis, undersøgte stedet og det berettes i Aalborg Amtsavis d. 17/7 1948, at der var gjort "Sensationelle Mosefund i Vendsyssel".

I mosen havde tørvearbejderne gjort mange fund af mosepotter, og takket være mejeribestyrerens arkæologiske interesse, var omkring 6000 potteskår gemt. Disse skår kunne via besværligt arbejde refittes til flere hele kar.

Holger Friis var i 1948 overbevist om, at mosepotterne var offerfund. Han blev i sin samtid mødt af en del modstand fra bl.a. H. P. Hansen. Han var en museumsmand fra Herning, der var af den overbevisning, at "Mosepotterne kun var glemte, tabte eller gemte Ting, og kun var bragt ud med Fødevarer, naar vore Forfædre arbejdede i Moserne."

I dag er vi ikke i tvivl om, at ofringer til guderne blev foretaget i moser. Blandt lokaliteter med ligheder til Vibsig Mose findes Svennum Offermose og Fuglsig Mose.