Viborg Søndre Sogns Kirke / Sortebrødre Klosterkirke


Koret. koret på Sortebrødrenes kirke i december morgensol


Tegning.


Tårn.

Intro

Viborg Søndre Sogns Kirke var oprindelig en klosterkirke. Kirken udgjorde nordfløjen af et sortebrødrekloster, som blev stiftet kort før 1250. Sortebrødrenes kloster blev nedlagt efter reformationen. Inde i kirken hænger en meget usædvanlig altertavle...

Viborg Søndre Sogns Kirke var oprindelig en klosterkirke. Kirken udgjorde nordfløjen af et sortebrødrekloster, som blev stiftet kort før 1250. Sortebrødrenes kloster blev nedlagt efter reformationen. Inde i kirken hænger en meget usædvanlig altertavle. Den stammer ikke oprindeligt fra sortebrødrenes kirke, men fra Christiansborgs Slotskirke i København. Altertavlen er fremstillet omkring 1510-1520. Den er importeret fra Antwerpen, hvor den blev fremstillet. Sandsynligvis er det Christian den Anden, som har anskaffet altertavlen til slotskirken. Efter Viborgs brand 1726 forærede Frederik den Fjerde tavlen til Søndre Sogns Kirke. ''Moderne ypperpræst med håndfri briller'' Nederst til højre på altertavlen ses Jesus omskærelse. For at kunne foretage det kirurgiske indgreb bærer ypperstepræsten briller. Briller blev først brugt i Europa fra slutningen af 1200-tallet. Det har først og fremmest været munke og andre, der læste, som havde brug for brillerne. Det særlige ved ypperstepræstens briller er imidlertid, at det er bøjlebriller, som klemmer sammen om næsen. På tidlige briller var de to glas ellers kun nittet sammen, så man var nødt til at have en hånd på brillen. Briller er først for alvor nået til Danmark i slutningen af middelalderen. Men selv om altertavlen er lavet i Antwerpen, så vidste danskerne nok godt, hvad altertavlens ypperstepræst bar på sin næse.