Viborg Rådhus


Viborgs gamle rådhus er byens smukkeste barokbygning. Viborgs rådhus er lavet efter tegningerne fra Altonas rådhus, der blev bombe af englænderne i 1942.

Intro

Det gamle Viborg Rådhus ligger på sydsiden af Gammeltorv. Det blev bygget i 1728 af bygmester Claus Stallknecht fra Altona. Indretningen inspirerede mange rådhuse i landets købstæder...

Det gamle Viborg Rådhus ligger på sydsiden af Gammeltorv. Det blev bygget i 1728 af bygmester Claus Stallknecht fra Altona. Indretningen inspirerede mange rådhuse i landets købstæder. Den store rådhussal dannede rammen om borgermøder, auktioner, baller og fester, mens magistrat, by- og herredsret, fattigkommission og anden offentlig administration holdt til i sideværelserne. I kælderen lå byens arrest og dårekisten samt værelser for byens tjenere. Her stod også byens brandsprøjte. Stallknechts bygning var rådhus indtil 1874. I 1889 flyttede byens museum ind i den stilrene barokbygning. Siden 1980 har Skovgaard Museet haft til huse her. ''Majestætens fødselsdag'' Under enevælden fejrede Viborgs borgerskab ofte kongens fødselsdag med bal på rådhuset. Byens avis skildrede begivenheden i 1819: "Stiftamtmand Blom, borgmester Gundelach med frue foruden byens øvrige embedsmænd og fornemmere borgere, i alt 200 i tal, mødtes i standsmæssig påklædning. Indgangsdøren var pyntet med et transporant, hvorpå var at se Hs. Maj. kongens navn med krone og omslynget af en krans i egeløv. Klokken 19 begyndte måltidet, hvorunder majestætens skåler blev udbragt under paukers og trompeters og kanoners lyd og de forsamledes frydesråb. En sang, forfattet af borgmester, cancelliesekretair Gundelach blev afsunget. Derefter begyndte et muntert bal, der varede til kl. 8 morgen. Almindelig glæde og borgersind udmærkede den hele fest."