Viborg Katedralskole


Viborg katedralskole. Viborg katedralskole

Intro

Skolen er oprettet mellem 1060 og midten af 1100-tallet. Det nøjagtige årstal kendes ikke. Katedralskolen var tilknyttet bispesædet og uddannede oprindeligt drenge til kirkelig tjeneste. Efter reformationen i 1536 fortsatte skolen som latinskole for drenge...

Skolen er oprettet mellem 1060 og midten af 1100-tallet. Det nøjagtige årstal kendes ikke. Katedralskolen var tilknyttet bispesædet og uddannede oprindeligt drenge til kirkelig tjeneste. Efter reformationen i 1536 fortsatte skolen som latinskole for drenge. Skolen lå i centrum af Viborg By, fra 1772 på Sankt Mogensgade 1. Her blev anlagt en have, som senere blev kaldt latinerhaven. Haven findes stadig. Viborg Katedralskole var en drengeskole, indtil pigerne efter 1903 fik adgang til gymnasiet. I 1926 flyttede Viborg Katedralskole ud til sin nuværende, fredede skolebygning. Med sin imposante fremtoning signalerer bygningen, at skolen uddanner studenter til kundskabens rige. ''Filminstruktørens favorit'' Filminstruktør Niels Malmros udnævnte Viborg Katedralskole som landets smukkeste, da han valgte denne skole til sin film Kærestesorger fra 2009. Første gang man besøger Viborg Katedralskole, overvældes man da også af bygningens rolige, majestætiske fremtoning. Det er en franskinspireret trefløjsbygning i nyklassicistisk stil. Harmoni er prioriteret højt med mange lige linjer, symmetri og den irgrønne kuppel med observatoriet i midterfløjens tagkonstruktion. Arkitekten Hack Kampmann (1856-1920) var en af sin tids mest markante arkitekter. Han har tegnet en lang række betydningsfulde bygningsværker. Blandt dem er Politigården i København, Aarhus Teater og Randers Statsskole, som på afgørende punkter er inspireret af Viborg Katedralskole.