Vibæk vandmølle


Vibæk vandmølle. Foto: Kim Holm.


Vandmøllen bagerst og stuehuset til højre skaber en helt speciel stemning. Foto: Kim Holm.


Mølledammen ved Vibæk vandmølle. Foto: Kim Holm.


Staldbygningen der også huser et bagerum med ovn som bliver brugt ved aktivitetsweekenderne. Foto: Kim Holm.

Intro

Vibæk Mølle er den eneste eksisterende af de oprindeligt 10 vandmøller, der kendes på Als. Idyllisk beliggende ved Vibæk - den hellige bæk på Sydals - finder man mølleanlægget fra 1750´erne.

Vibæk Mølle er den eneste eksisterende af de oprindeligt 10 vandmøller, der kendes på Als. Idyllisk beliggende ved Vibæk - den hellige bæk på Sydals - finder man mølleanlægget fra 1750´erne med vandmølle, mølledam og vindmølle.

Vandmøllen blev opført i 1756, og var i drift indtil 1938. Herefter gik den i forfald. Vibæk Mølle var fra starten en arvepagtsmølle i kongens eje. Hermed var mølleren og hans familie sikret arveret – forudsat naturligvis, at terminer og øvrige betingelser for drift og vedligeholdelse blev overholdt. Under det tyske herredømme (1864-1920) overgik møllen så til privat eje.

I 1987 blev mølleanlæg og dalstrøg overtaget af en fond. Den har stået for en omfattende istandsættelse, således at såvel vandmølle som møllegård i dag er gennemrestaureret, og giver et smukt indtryk af, hvordan et sådan mølleanlæg så ud i slutningen af 1700-tallet. Vibæk Vandmølle blev genindviet af dronning Ingrid i efteråret 1993.


Den til tider meget begrænsede vandmængde i Vibækken medførte ofte problemer for mølledriften, og var den direkte årsag til, at der i 1853 opførtes en vindmølle på bakketoppen. Vindmøllen brændte ned til grunden i 1983, men ved hjælp af fondsmidler er den nu atter under opførelse.


I udlængen på Vibæk Vandmølle er der et bagehus med skorsten og maltkølle. Den spirende byg – malten – blev tørret i maltkøllen og anvendt til øl-brygning. Ovnen tages jævnlig i brug bl.a. når der bages brød til aktivitetsweekenderne.


I sommermånederne er der adgang til mølleanlægget i åbningstiden. Her arrangeres aktivitetsdage, hvor såvel den store ovn som møllen tages i brug. Ligeledes er der faste traditioner såsom høstweekend i august, hvor der høstes på gammeldags manér. Sidst i november afholdes det nostalgiske julemarked i de stemningsfulde bygninger.