Vestvolden


Vestvolden bygninger. Vestvolden


Vestvolden kanon. Fæstningsskyts på Vestvolden, formodentligt efter 1. verdenskrig. 12 cm haubits model.


Vestvolden opførelsen. Opførelse af stemmedige på den nordligste del af Vestvolden i 1889. I baggrunden Utterslev mose


Vestvolden grønne udtryk. Vestvolden

Intro

Vestvolden er det største befæstningsanlæg i Københavns Befæstning. Det er et næsten 15 kilometer langt sammenhængende voldanlæg. Det strækker sig fra Avedøre ved Køge Bugt til Utterslev Mose ved Husum. Vestvolden blev bygget i årene 1888-92...

Vestvolden er det største befæstningsanlæg i Københavns Befæstning. Det er et næsten 15 kilometer langt sammenhængende voldanlæg. Det strækker sig fra Avedøre ved Køge Bugt til Utterslev Mose ved Husum. Vestvolden blev bygget i årene 1888-92. På grund af det flade terræn på vestegnen, var det nødvendigt med en sammenhængende hindring. En planlagt fort- og batterirække foran Vestvolden blev aldrig opført. Vestvolden blev nedlagt i 1920, da det blev besluttet at nedlægge landbefæstningen. Anlægget lå øde hen frem til 1960’erne, hvor det meste blev åbnet for offentligheden. ''Den sidste hindring før hovedstaden'' Vestvolden tiltrak sig international opmærksomhed og fik navnet ’den danske front’. På dansk bliver det ofte omtalt som ’den sommerfeldtske front’ efter konstruktøren, ingeniørofficeren oberst Sommerfeldt. Vestvolden er en sammenhængende forhindring for fjenden med batterier, vold og vandgrav. Volden består af 23 afsnit. Vandgraven er inddelt i forskellige bassiner med faldende vandhøjde. Hvert voldafsnit er cirka 600 meter langt, og volden er udrustet med 11 kanonbunkere og fire dobbeltbunkere for at forhindre fjenden i at passere vandgraven. Under første verdenskrig rummede volden 23 større og en del mindre batterier. Desuden var det bygget et særligt jernbanespor bagved volden. Her kunne der køre et batteritog med kanoner frem og tilbage.