Vestværftet

"Vestværftet 2010: "Mette Helene" på bedding for årligt vedligehold, samt nybygningerne "Jette Mona", "Anders Nees" og "Lisbeth Frich" under udrustning.


2014. Fra venstre "Kirstine Vendelbo" fra Hanstholm, de norske rejetrawlere "Tempo" og "Caprise" samt skotsk flyshooter "Boy John".


497 bruttotons notbåd "Einar Erlend", Bodø. 37,5 m nybygning leveret til Nordnorge feb. 2014.

Intro

Forfattet af Ernst Kristensen, skibsbygger Hen over sommeren 1995 og efter mange overvejelser, besluttede Ernst Kristensen og Leo Nielsen at starte et reparationsfirma for havnens fiskekuttere.

Forholdene for fiskeriet i de år var præget af meget lave priser på mange fiskearter, hvilket bevirkede, at vedligehold og reparationer blev holdt på et meget lavt niveau. Tiden var dermed ikke til de store investeringer, men alligevel blev der i løbet af kort tid opført en værkstedshal i den nordlige ende af havnen. I mellemtiden var der blevet dannet et anpartsselskab af Leo Nielsen, Ernst Kristensen, samt Ernst's to sønner Bent og Ove. Det gav mulighed for at påtage sig større opgaver, og der blev ansat tidligere medarbejdere fra Johs. Kristensen. Første store opgave var ombygning af en hollandsk stålkutter til rejetrawler købt af Mogens Opstrup, Hvide Sande. Første nybygning fra Vestværftet, der var det nye anpartsselskabs navn, var ligeledes en rejetrawler, der blev bestilt af Bent og hans makker Frits Pedersen. "Mette Janni" var navnet på den første. Herefter fortsatte Bent med at fiske. Ove var i mellemtiden var blevet færdig som skibsingeniør, hvorefter han kom hjem, og tog efterhånden mere og mere over. Det næste nye skibsbyggeri var udrustning af et skrog, der var købt i Polen af fiskeskipper Søren Årup fra Hvide Sande. Det var blevet slæbt til Hvide Sande, hvor det blev udrustet med motor, spil, el, nautisk udstyr samt aptering, ligesom lasten blev isoleret og hele skibet gjort klar til fiskeri. Det femte skib, vi afleverede, var garnbåden "Kasper Tot" til Hanstholm. Skipperen havde en mindre garnbåd, men havde søgt EU tilskud til en større og mere effektiv båd, hvilket blev bevilget. Han havde fået tilbud fra andre danske værfter, med de var alt for dyre. Projektet blev sat i bero, men da vi hørte om det, mente vi, at hvis vi kunne finde et østeuropæisk værft, der kunne bygge skroget til en fornuftig pris, kunne budgettet måske nå sammen. Vi fandt et værft i Letland, der efter Sovjetunionens fald var blevet selvstændigt, det gav os et godt tilbud på at bygge skrog, og på den måde lykkedes det at få bygget skroget og få det slæbt hjem og færdiggjort. Værftet i Letland har senere bygget og leveret 27 skibe til os. Sidst i halvfemserne bliver der igen åbnet for tiltrængt fornyelse af den danske fiskerflåde, hvilket gav anledning til udvikling og bygning af topmoderne fartøjer med godt arbejdsmiljø og stor sikkerhed.

I 1997 blev der købt en flydedok i England. Vi havde behov for at kunne tørsætte vores nybygninger og også for at kunne lave vedligehold og reparationer for vores kunder. Flydedokken, der kunne løfte op til 200 tons, blev hurtigt for lille og var også for gammel, hvorfor vi i 2003 anlagde et beddingsanlæg med to spor ud i vandet og købte beddingsvogne, spil og mere. Vores kapacitet var herefter op til 400 tons på hvert spor. Siden 1996 er der også blevet bygget 12 rejebomtrawlere til den jyske vestkyst, 10 stk 12 meters muslingebåde til Limfjorden (max. længde til fiskeri i Limfjorden), og to 16 meters muslingebåde til den jyske østkyst. Da fiskeriet går op og ned og efterspørgslen fra Danmark gik i stå, var vi heldige at få kontakt til nogle irske fiskere. Vi nåede at bygge 7 store og moderne trawlere, før den irske finanskrise stoppede al forespørgsel. Ind imellem og senere har vi leveret skibe til Grønland, Færøerne, Shetland, Norge og Sverige. I alt har Vestværftet leveret 81 fiskeskibe og 1 kombineret slæbe/redningsbåd siden starten i 1996 og til nov. 2011. Desuden har vi tegnet og fået skrogene bygget til udrustning i Holland, Polen og Sverige til fiskere i de pågældende lande, en niche som det også har været interessant at arbejde med. I nov. 2011 afleverede vi det hidtil største, dyreste og mest moderne fiskeskib vi har bygget, en garnbåd på 32,4 meter længde og en bruttotonage på 460 tons. Første fisketur gik til Barentshavet til en fiskeplads ca. 100 sømil fra Nordkap i Norge. Selv om Hvide Sande er en lille by i Vestjylland, er den inden for bygning af skibe kendt over det meste af Nordeuropa. Der har været skibe af mange forskellige typer til mange forskellige formål, dog primært fiskeri, færge- og persontransport og andre specialformål.