Vestskolen, afd. Nordskov


Vestskolen, afd. Nordskov i Haslev, ca. 1976


Bækvej fører til Nordskovskolen, ca. 1980


Luftfoto af området ved Nordskovskolen, ca. 1980

Intro

Nordskovskolen indgår i Vestskolen efter Faxe Kommunes nye skolestruktur i 2012. Der er klassetrin fra 0. - 9. klasse. Nordskovskolen har ca. 670 elever. Det samlede personale er på ca. 80 personer, herunder ca. 50 lærere.

Haslevs befolkningstal blev øget med mange tilflyttere i begyndelsen af 1970´erne.
Dette medførte, at der opstod behov for en ny skole. Den fik navnet Nordskovskolen og blev taget i brug 1974-1975.
Indvielsesdatoen er tirsdag, den 26. august 1975. Prisen for byggeriet var 31,8 mill. Kr.
Ved skolens start havde man ca. 700 elever. Der var kommet mange nyindmeldelser, de fleste fra Højgårdsparken.
Skolen blev, som så mange andre af tidens byggerier, opført med fladt tag. Dette bevirkede, at der i 1980´erne opstod alvorlige problemer med indeklimaet p.g.a. nedsivende vand.
Haslev Kommune stod overfor det første led i en lang kæde af uforudsete udgifter på skoleområdet. 1.etape: En renovering var nødvendig, afsluttet i 1994 med en ny tagbelægning. Sidst i 1990´erne var det så ventilationssystemet, der voldte kvaler. Udbedringer blev foretaget. I 2002 konstateredes skimmelsvampproblemer. En større proces gik i gang. 2.etape: Skolen blev i 2003 - 2004 gennemgribende renoveret og tillige udvidet. 3.etape: Hele arbejdet afsluttedes i 2006 - 2008. Reelt er der tale om en helt ny skole. Det samlede areal er på 10.150 m2. Byggesummen beløb sig til 127,5 mill. Kr.